FORMAREA PLURALULUI in limba germana

Substantivele au trei genuri: masculin, feminin si neutru.  Genul substantivului se poate identifica prin articolul hotarat care il precede: der, die, das 

La plural pentru toate genurile, substantivele sunt precedate de articolul “die”. Exemple:
Numarul si genul substantivuluiSubstantivul

Pluralul, pentru toate genurile (masculin, feminin, neutru)

singular, masculinDer Mann (= barbatul)Die Männer (= barbatii)
singular, femininDie Frau (= femeia)Die Frauen (= femeile)
singular, neutruDas Kind (= copilul)Die Kinder (= copiii)
  In limba germana, la forma finala a unui substantiv, la numarul plural, se recunosc urmatoarele caracteristici:  
    1. Adaugarea sufixelor (terminatiilor): -e, -er, -(e)n, si -s
    1. Modificarea vocalelor prin adaugarea “Umlaut”-ului (Umlat = cele doua puncte deasupra unei vocale, exemple: ä, ö, ü)
    1. Pastrarea formei ca si la singular (exemplu: sg. – der Wagen = masina; pl. – die Wagen = masinile)
  Se disting urmatoarele categorii de substantive:

Terminatii

Genul masculin

Fara Umlaut

Cu Umlaut (ä, ö, ü)

Singular

Plural

Singular

Plural

-e

der Hund (=cainele)

die Hunde (=cainii)

der Dampf (=aburul)

die Dämpfe (=aburii)

der Tag (=ziua)

die Tage (=zilele)

der Ball (=mingea)

die Bälle (=mingile)

der Tisch (=masa)

die Tische (=mesele)

der Turm (=turnul)

die Türme (=turnurile)

der Krieg (=razboiul)

die Kriege (=razboaiele)

der Baum (=copacul)

die Bäume (=copacii)

 

 

 

 

-er

der Geist (=fantoma)

 

die Geister (=fantomele)

der Mann (=barbatul)

die Männer (=barbatii)

der Vater (=tatal)

die Väter (=tatii)

der Rand (=marginea)

die Ränder (=marginile)

der Wald (=padurea)

die Wälder (=padurile)

 

 

-(e)n

der Hase (=iepurele)

die Hasen (=iepurii)

der Kasten (=cutia)

die Kästen (=cutiile)

der Mensch (=omul)

die Menschen (=oamenii)

der Boden (=solul)

die Böden (=solurile)

der Architekt (=arhitectul)

die Architekten (=arhitectii)

der Bogen (=arcul)

die Bögen (=arcurile)

der Spezialist (=specialistul)

die Spezialisten (=specialistii)

der Schaden (=dauna)

die Schäden (=daunele)

 

 

 

-s

der Uhu (=bufnita)

die Uhus (=bufnitele)

Majoritatea substantivelor de genul masculin, care la forma de singular contin vocalele „a“, „o“ si „u“, primesc Umlaut la plural, devenind „ä”, „ö“, „ü“.Toate substantivele de genul masculin, care la forma de plural se termina in “-er”, si contin vocalele “a”, “o”, “u”, primesc Umlaut. Substantivele de genul masculin, care la forma de singular au terminatia “-en”, primesc la plural doar Umlaut, terminatia ramanand aceeasi.

 

Terminatii

Genul feminin

Cu Umlaut

Fara Umlaut (ä, ö, ü)

Singular

Plural

Singular

Plural

-e

die Wildniss (=salbaticia)

 

die Wildnisse (=salbaticiile)

die Kuh (=vaca)

die Kühe (=vacile)

die Nacht (=noaptea)

die Nächte (=noptile)

die Hand (=mana)

die Hände (=mainile)

die Angst (=frica)

die Ängste (=fricile)

 

 

-er

-(e)n

die Tafel (=tabla)

die Tafeln (=tablele)

die Werkstatt (=atelierul)

die Werkstätten

 (=atelierele)

die Frage (=intrebarea)

die Fragen (=intrebarile)

die Straße (=strada)

die Straßen (=strazile)

die Idee (=ideea)

die Ideen (=ideile)

 

 

-s

 

 

 

die Boa (=sarpele Boa)

die Boas (=serpii Boa)

die CD (=CDul)

die CDs (=CDurile)

 

 

die Oma (=bunica)

die Omas (=bunicile)

 

 

 

 

 

 

Toate substantivele de genul feminin, care la forma de plural se termina in “-e”, primesc Umlaut, cu cateva exceptii (vezi exemplul de mai sus “die Wildnisse”).Majoritatea susbtantivelor de genul feminin, care la forma de plural au terminatia “-(e)n”, nu primesc Umlaut, cu cateva exceptii (vezi exemplul de mai sus “die Werkstätten”).

 

Terminatii

Genul neutru

Cu Umlaut

Fara Umlaut (ä, ö, ü)

Singular

Plural

Singular

Plural

-e

das Jahr (=anul)

die Jahre (=anii)

das Floß (=pluta)

die Flöße (=plutele)

das Gedicht (=poem)

die Gedichte (=poemele)

das Gewicht (=greutatea)

die Gewichte (=greutatile)

das Bordell (=bordelul)

die Bordelle (=bordelurile)

 

 

-er

das Bild (=tabloul)

die Bilder (=tablourile)

das Land (=tara)

die Länder (=tarile)

das Kind (=copilul)

die Kinder (=copiii)

das Wort (=cuvantul)

die Wörter (=cuvintele)

das Licht (=lumina)

die Lichter (=luminile)

das Buch (=cartea)

die Bücher (=cartile)

das Ei (=oul)

die Eier (=ouale)

das Haus (=casa)

die Häuser (=casele)

 

 

 

 

-(e)n

das Auge (=ochiul)

die Augen (=ochii)

das Bett (=patul)

die Betten (=paturile)

das Ohr (=urechea)

die Ohren (=urechile)

 

 

-s

das Auto (=masina)

die Autos (=masinile)

das Motto (=motoul)

die Mottos (=motourile)

das Modell (=modelul)

die Modells (=modelurile)

 

 

Majoritatea substantivelor de genul neutru, care la forma de singular contin vocalele „a“, „o“ si „u“ si la plural se termina in “-er”, primesc Umlaut, devenind „ä”, „ö“, „ü“ (vezi exemplele “die Wörter”, die “Bücher” etc.)Majoritatea substantivelor de genul neutru, formeaza pluralul prin adaugarea sufixului “-e“ si foarte rar cu Umlaut (vezi exceptia “die Flöße”) Multe substantive de genul neutru, formeaza pluralul prin adaugarea sufixului “-er”.

 

Pe scurt: