Gradele de Comparatie ale adjectivelor in limba germana (Declinari)
Steigerung der Adjektive
 


Există trei grade de comparație : pozitiv (die Grundstufe), comparativ (die Vergleichsstufe), superlativ (die Höchststufe).

La comparativ adjectivele primesc terminația „–er“ , la superlativ înaintea adjectivului stă prepozitia „am“ și primește terminația „-sten“.

 

Exemple:

PozitivComparativSuperlativ
hochhöheram höchsten
kleinkleineram kleinsten
schönschöneram schönsten

Traducere:
hoch = înalt
höher = mai înalt
 am höchsten = cel mai înalt

 klein = mic
 kleiner = mai mic
 am kleinsten = cel mai mic

 schön = frumos
 schöner = mai frumos
 am schönsten = cel mai frumos

Observație: Gradul superlativ poate fi lipsit de prepozitia ”am” si terminatia ”-n” din ”-sten” atunci când este precedat de un articol.
Exemplu:
 Der Mount Everest is der höchste Berg der Erde. (Muntele Everest este cel mai înalt munte de pe Pământ.)

Alte exemple:

PozitivComparativSuperlativ
jungjüngeram jüngsten
altälteram ältesten
großgrößeram größesten

Traducere:

 jung = tânăr
jünger = mai tânăr
 am jüngsten = cel mai tânăr

 alt = bătrân
 älter = mai bătrân
 am ältesten = cel mai bătrân

groß = mare
größer = mai mare
 am größesten = cel mai mare

Observație:
După cum ați observat adjectivele scurte care au în conponență: „a“, „o“ sau „u“ primesc la comparativ și la superlativ Umlaut (a devine ä, o devine ö și u devine ü).

Adjectivele care se termină în: „-t“, „-d“, „-tz“, „-z“, „-s“, „-sch“, „-ß“ primesc la superlativ terminația „-esten“.
Exemple:

PozitivComparativSuperlativ
wildwilderam wildesten
altälteram ältesten
kaltkälteram kältesten

Traducere:
wild = sălbatic
wilder = mai sălbatic
 am wildesten = cel mai sălbatic

 alt = bătrân
 älter = mai bătrân
 am ältesten = cel mai bătrân

 kalt = rece
kälter = mai rece
 am kältesten = cel mai rece

Observație:
În cazul adjectivelor care se termină în: „-el“, sau „-er“, la comparativ se omite „-e-“. 
Exemple:

PozitivComparativSuperlativ
dunkeldunkleram dunkelsten
teuerteureram teuersten
sauersaureram sauersten

Traducere:
 dunkel = întunecat
teuer = scump
 sauer = acru