Gradele de comparatie ale adjectivelor in limba germana

Gradele de Comparatie ale adjectivelor in limba germana (Declinari) Steigerung der Adjektive
 
Există trei grade de comparație : pozitiv (die Grundstufe), comparativ (die Vergleichsstufe), superlativ (die Höchststufe).

La comparativ adjectivele primesc terminația „–er“ , la superlativ înaintea adjectivului stă prepozitia „am“ și primește terminația „-sten“.

 

Exemple:

PozitivComparativSuperlativ
hochhöheram höchsten
kleinkleineram kleinsten
schönschöneram schönsten

Traducere: > hoch = înalt > höher = mai înalt > am höchsten = cel mai înalt

> klein = mic > kleiner = mai mic > am kleinsten = cel mai mic

> schön = frumos > schöner = mai frumos > am schönsten = cel mai frumos

Observație: Gradul superlativ poate fi lipsit de prepozitia ”am” si terminatia ”-n” din ”-sten” atunci când este precedat de un articol. Exemplu: > Der Mount Everest is der höchste Berg der Erde. (Muntele Everest este cel mai înalt munte de pe Pământ.)

Alte exemple:

PozitivComparativSuperlativ
jungjüngeram jüngsten
altälteram ältesten
großgrößeram größesten

Traducere:

> jung = tânăr > jünger = mai tânăr > am jüngsten = cel mai tânăr

> alt = bătrân > älter = mai bătrân > am ältesten = cel mai bătrân

> groß = mare > größer = mai mare > am größesten = cel mai mare

Observație: După cum ați observat adjectivele scurte care au în conponență: „a“, „o“ sau „u“ primesc la comparativ și la superlativ Umlaut (a devine ä, o devine ö și u devine ü).

Adjectivele care se termină în: „-t“, „-d“, „-tz“, „-z“, „-s“, „-sch“, „-ß“ primesc la superlativ terminația „-esten“. Exemple:

PozitivComparativSuperlativ
wildwilderam wildesten
altälteram ältesten
kaltkälteram kältesten

Traducere: > wild = sălbatic > wilder = mai sălbatic > am wildesten = cel mai sălbatic

> alt = bătrân > älter = mai bătrân > am ältesten = cel mai bătrân

> kalt = rece > kälter = mai rece > am kältesten = cel mai rece

Observație: În cazul adjectivelor care se termină în: „-el“, sau „-er“, la comparativ se omite „-e-“.  Exemple:

PozitivComparativSuperlativ
dunkeldunkleram dunkelsten
teuerteureram teuersten
sauersaureram sauersten

Traducere: > dunkel = întunecat > teuer = scump > sauer = acru