Gradele de Comparatie ale adjectivelor in limba germana (Declinari)Steigerung der Adjektive
 
Există trei grade de comparație : pozitiv (die Grundstufe), comparativ (die Vergleichsstufe), superlativ (die Höchststufe).

La comparativ adjectivele primesc terminația „–er“ , la superlativ înaintea adjectivului stă prepozitia „am“ și primește terminația „-sten“.

 

Exemple:

PozitivComparativSuperlativ
hochhöheram höchsten
kleinkleineram kleinsten
schönschöneram schönsten

Traducere: hoch = înalt höher = mai înalt am höchsten = cel mai înalt

 klein = mic  kleiner = mai mic  am kleinsten = cel mai mic

 schön = frumos  schöner = mai frumos  am schönsten = cel mai frumos

Observație: Gradul superlativ poate fi lipsit de prepozitia ”am” si terminatia ”-n” din ”-sten” atunci când este precedat de un articol. Exemplu:  Der Mount Everest is der höchste Berg der Erde. (Muntele Everest este cel mai înalt munte de pe Pământ.)

Alte exemple:

PozitivComparativSuperlativ
jungjüngeram jüngsten
altälteram ältesten
großgrößeram größesten

Traducere:

 jung = tânăr jünger = mai tânăr am jüngsten = cel mai tânăr

 alt = bătrân  älter = mai bătrân  am ältesten = cel mai bătrân

groß = mare größer = mai mare am größesten = cel mai mare

Observație:După cum ați observat adjectivele scurte care au în conponență: „a“, „o“ sau „u“ primesc la comparativ și la superlativ Umlaut (a devine ä, o devine ö și u devine ü).

Adjectivele care se termină în: „-t“, „-d“, „-tz“, „-z“, „-s“, „-sch“, „-ß“ primesc la superlativ terminația „-esten“. Exemple:

PozitivComparativSuperlativ
wildwilderam wildesten
altälteram ältesten
kaltkälteram kältesten

Traducere: wild = sălbatic wilder = mai sălbatic am wildesten = cel mai sălbatic

 alt = bătrân älter = mai bătrân am ältesten = cel mai bătrân

 kalt = rece kälter = mai rece am kältesten = cel mai rece

Observație:În cazul adjectivelor care se termină în: „-el“, sau „-er“, la comparativ se omite „-e-“. Exemple:

PozitivComparativSuperlativ
dunkeldunkleram dunkelsten
teuerteureram teuersten
sauersaureram sauersten

Traducere:  dunkel = întunecat teuer = scump sauer = acru