Gradele de Comparatie ale adjectivelor in limba germana (Declinari) Steigerung der Adjektive
Există trei grade de comparație : pozitiv (die Grundstufe), comparativ (die Vergleichsstufe), superlativ (die Höchststufe).

La comparativ adjectivele primesc terminația „–er“ , la superlativ înaintea adjectivului stă prepozitia „am“ și primește terminația „-sten“.

Exemple:

Pozitiv Comparativ Superlativ
hoch höher am höchsten
klein kleiner am kleinsten
schön schöner am schönsten

Traducere: hoch = înalt höher = mai înalt am höchsten = cel mai înalt

klein = mic kleiner = mai mic am kleinsten = cel mai mic

schön = frumos schöner = mai frumos am schönsten = cel mai frumos

Observație: Gradul superlativ poate fi lipsit de prepozitia ”am” si terminatia ”-n” din ”-sten” atunci când este precedat de un articol. Exemplu: Der Mount Everest is der höchste Berg der Erde. (Muntele Everest este cel mai înalt munte de pe Pământ.)

Alte exemple:

Pozitiv Comparativ Superlativ
jung jünger am jüngsten
alt älter am ältesten
groß größer am größesten

Traducere:

jung = tânăr jünger = mai tânăr am jüngsten = cel mai tânăr

alt = bătrân älter = mai bătrân am ältesten = cel mai bătrân

groß = mare größer = mai mare am größesten = cel mai mare

Observație: După cum ați observat adjectivele scurte care au în conponență: „a“, „o“ sau „u“ primesc la comparativ și la superlativ Umlaut (a devine ä, o devine ö și u devine ü).

Adjectivele care se termină în: „-t“, „-d“, „-tz“, „-z“, „-s“, „-sch“, „-ß“ primesc la superlativ terminația „-esten“. Exemple:

Pozitiv Comparativ Superlativ
wild wilder am wildesten
alt älter am ältesten
kalt kälter am kältesten

Traducere: wild = sălbatic wilder = mai sălbatic am wildesten = cel mai sălbatic

alt = bătrân älter = mai bătrân am ältesten = cel mai bătrân

kalt = rece kälter = mai rece am kältesten = cel mai rece

Observație: În cazul adjectivelor care se termină în: „-el“, sau „-er“, la comparativ se omite „-e-“. Exemple:

Pozitiv Comparativ Superlativ
dunkel dunkler am dunkelsten
teuer teurer am teuersten
sauer saurer am sauersten

Traducere: dunkel = întunecat teuer = scump sauer = acru