Numeralul ordinal adverbial.

Die Einteilungszahl. 

Numeralele ordinale adverbiale stabilesc ordinea intr-o înșirare.

Se formează din numeralul ordinal la care se adaugă sufixul ”-ens”.

Exemple:

1.   erstens (în primul rând)

2.   zweitens (în al doilea rând)

3.   drittens

4.   viertens

5.   fünftens

6.   sechstens
etc. 

 

Aplicare: Erstens müssen wir dem Berg klettern und zweitens müssen wir das Fluss überschwimmen, erst dann sind wir wirklich in Sicherheit. (În primul rând trebuie să urcăm muntele și în al doilea rănd trebuie să traversăm râul prin înot, abia atunci suntem cu adevărat în siguranță.)

 

 Numeralul de repetiție.

Wiederholungszahlwörter. 

Numeralele de repetiție in limba germană se împart in două categorii:

- numerale de repetiție hotărâte (bestimmter Wiederholungszahlwörter)

- numerale de repetiție nehotărâte (unbestimmter Wiederholungszahlwörter)

Numeralele de repetiție hotărâte se traduc în felul următor: o dată, de două ori, de trei ori... de zece ori etc.

Numeralele de repetiție nehotărâte se traduc prin: câteodata, de mai multe ori, de multe ori etc.

Exemple de numerale de repetiție nehotărâte în limba germană: manchmal (câteodata), mehrmals (de mai multe ori), vielmals (de multe ori)

 Numeralul de repetiție hotărât în limba germană se formează cu ajutorul sufixului ”-mal”.

Exemple:

1.   einmal (o dată)

2.   zweimal (de doua ori)

3.   dreimal (de trei ori)

...

12. zwölfmal (de douăsprezece ori)

etc. 

 

Numeralul de repetiție este un adverb, are forma invariabilă si se mai numește și numeral adverbial.

 Dacă numeralului de repetiție i se mai adaugă și sufixul ”ig” acesta devine adjectiv:

1.   einmalig (singular)

2.   zweimalig (dual)

 

Numeralul multiplicativ

und Vervielfältigungszahlwörter (Multiplikativa)

 Numeralul multiplicativ exprimă creșterea cantitativă proporțională a unui obiect sau a unei acțiuni.

Exemple de numerale multiplicative în limba română: îndoit, întreit, înzecit etc.

Numeralele multiplicative în limba germană se realizează cu ajutorul sufixului ”-fach”

 Exemple:

   2. zweifach (îndoit)

   3. dreifach (întreit)

   10. zehnfach (înzecit)

   etc. 

 Numeralele multiplicative nehotărâte sunt: mehrfach, vielfach

Observație: numeralele multiplicative răspund la întrebarea wievielfach?

 

Numeralul fracționar

Der Bruckzahler

Numeralul fracționar reprezintă o parte dintr-un întreg.

Se formează prin compunerea numeralului ordinal si sufixul ”-l”

Exemple:

- halb = jumătate ½

- drittel = treime  

- viertel = pătrime 

- dreivirtel = treisfert 

Numeralul fracționar constă din numerar și numitor. Numerarul este un numeral cardinal, iar numitorul este un numerar ordinal la care se adaugă sufixul ”-l”

Exemple:

- 1 1/2 = ein einhalb (unu jumătate)

- 2 1/5 = zwei einhalb (două și jumătate) 

- 3 1/3 = drei eindrittel (trei și o treime)

- 1 5/6 = eins fünfsechstel (o cincișasime)

etc.


Numerale distributive
Die Verteilungszahlen

Numeralul distributiv defineste un grup numeric.

Se formează din doua cuvinte: ”zu” + numeralul cardinal la care se adaugă sufixul ”-t”

Exemple:

- zu zweit (în doi)

- zu dritt (în trei)

- zu viert (în patru)

etc.

Daca site-ul va este ultil, de acum puteti dona pentru intretinerea acestuia.


Invata Germana ABC
Instaleaza aplicatia
Invata Germana ABC offline
Click pe imagine
pret: 3 euro
Invata Germana ABC