.

numerale, numerele, numerele in germana, das numerale, invata sa numeri in germana, numara in germana

Numeralul ordinal

Ordnungszahlwörter (Ordinalia)

 

Cu ajutorul numeralului ordinal este posibilă conceperea de ordonare a obiectelor numărate.

Exemple: întâi, al doilea, al treilea, al patrulea etc.

În limba germană numerele ordinale pana la douăzeci se formează cu ajutorul numeralului cardinal și sufixul ”-te”, excepție făcând eins, drei, sieben și acht care au forme speciale. Numeralul ordinal de la douăzeci până la 99 se formează cu ajutorul sufixului ”-ste”, iar de la o sută până la 119 primesc din nou terminația ”-te”.

 

Exemple:

- de la 1 la 19, regula principală este: numărul + sufixul ”-te”, excepție facând 1, 3, 7 și 8

1.   erste (întâi) – nu einste

2.   zweite (al doilea)

3.   dritte (al treilea) – nu dreiste

4.   vierte (al patrulea)

5.    fünfte (al cincelea)

6.   sechste (al șaselea)

7.   siebte (al șaptelea) – nu siebente 

8.   achte (al optelea) – nu achtte

9.   neunte (al noulea)

10.   zehte (al zecelea)

11.   elfte (a unsprezecelea)

12.   zwölfte (al douăsprezecelea)

în mod similar păna la 19


-   de la 20 până la 99, regula este: numărul + sufixul ”-ste”

20. zwanzigste (al douăzecelea)

25. fünfundzwanzigste (al douăzecișicincicelea)

31. einundreißigste (al treizecișiunulea)

57. siebenundfünfzigste (al cincizecișișaptelea)

99. neunundneunzigste (al nouăzecișinouălea)

în mod similar toate numerele de la 20 pâna la 100


-   de la 100 pănă la 119, regula este: numărul + sufixul ”-te”

100. einhunderte (al o sutălea)

101. hunderterste (al o suta unulea)

109. hundertneunte (al o suta nouălea)

113. hunderdreizehnte (al o sută treișpelea)

118. hundertachzehnte (al o sută opteșpelea)

în mod similar toate numerele de la 100 la 119

- numeralul ordinal de la 119, regula este: numărul + sufixul ”-ste”

120. hundertzwanzigste (al o sută douăzecelea)

1132. tausendhundertzweiunddreißigste (al o mie o sută treizecișidouălea)

etc.

Atunci cănd numeralul ordinal este precedat de un articol și urmat de un substantiv, articolul arată genul substantivului.

Exemple:

der erste Mann = primul barbat

die erste Frau = prima femeie

das dritte Kind = al treilea copil

etc.

Atunci cand numeralul ordinal nu este precedat de un articol si este urmar de un substantiv, se procedeaza astfel:

- numeralul ordinal primeste terminatiile: "-r" inaintea substantivului de genul masculin, "-s" inaintea substantivului de genul neutru si "-n" inaintea susbtantivelor la numarul plural

Exemple:

Erster Mann = primul barbat

Erste Frau = prima femeie

Erstes Kind = primul copil

Die ersten Spieler = primii jucatori