Substantivul in germanaSubstantivul in germana. Notiuni generale.

Substantivul in germana (Das Substantiv)

Substantivul in germana este partea de vorbire care denumește lucruri, ființe, fenomene, noțiuni sau idei. 

Substantivele in limba germană se scriu cu initială mare (prima literă dintr-un substantiv se scrie cu majusculă)

 Substantivele in germana pot fi:

proprii (care definesc in mod specific un nume, fiinta, fenomen, notiune sau idee – in general unice) Exemple: Köln (numele unui oraș din Germania), Thomas (numele unei persoane), die Dunau (Dunarea), Rumänien (România), die Relativitätstheorie (teoria relativitatii) etc. 
▶️

comune (care denumesc o categorie de lucruri de acelas fel)

Exemple: der Fluss (râul), die Stadt (orașul), die Schule (școala), das Kind (copilul), der Mann (bărbatul) etc. 
▶️

abstracte (caracterizate mai ales prin faptul ca nu pot fi numarate) Exemple: die Gemütlichkeit (confortul), die Klugheit (deșteptăciunea), der Lauf (fuga), das Geweine (plânsul), das Gelb (galbenul) etc. 
▶️

 colective (denumesc un grup de obiecte, persoane, ființe)Exemple: die Jugend (tineretul), das Volk (poporul), die Mannschaft (echipa) etc. 
▶️

 Observație: atunci când substantivul este precedat de un articol hotarat (der, die sau das) substantivul se traduce in limba română cu articolul hotărât.

   Exemplu: das Auto se traduce „Mașina”    

daca se elimina articolul “das”, traducerea devine “Mașină

   Alte exemple:

der Mann = bărbatul

der Mann = bărbat

die Frau = femeia

die Frau = femeie

der Zug = trenul

der Zug = tren

Ca și in limba română substantivele din limba germană au trei genuri: masculin, feminin si neutru.

Genul substantivelor poate fi determinat de articolul hotărât care le precede. De aceea este recomandata invatarea substantivelor impreuna cu articolul lor.

Exemplu: – Copilul = Kind, das (Substantiv, Neutrum)

Das Kind este de genul neutru dupa cum indica si articolul hotarat “das”.

Exista trei articole hotărâte pentru fiecare gen in parte:
▶️ 

der – pentru substantive de genul masculin

die – pentru substantivele de genul feminin

das – pentru substantivele de genul neutru

Articolul “die” indica si forma de plural a tuturor substantivelor indiferent de genul lor.

Exemple: die Tiere (animalele), die Steine (pietrele), die Kinder (copiii) etc.

Genul substantivelor în limba germană nu coincide cu genul aceluiași substantiv din limba română!

 

Dupa alcatuire substantivele pot fi simple sau compuse.

simple: das Wasser (apa), der Lehrer (profesorul), der Baum (copacul), das Haus (casa), das Gebäude (clădirea) etc. 
▶️

substantivele compuse (se formează din două sau mai multe cuvinte legate, scrise impreună, pot avea în structura lor si alte părți de vorbire cum ar fi adjective, numerale, pronume, verbe, adverbe):

Formarea substantivelor prin compunere:


▶️ 
das Mineralwasser 

Lb. germană

das Mineral

+

das Wasser

das Mineralwasser

Lb. romană

(minereul)

+

(apa)

(apa minerala)


▶️ 
der Hauptlehrer 

Lb. germană

der Haupt

+

der Lehrer

das Hauptlehrer

Lb. romană

(principalul)

+

(profesorul)

(profesorul principal)


▶️ 
der Obstbaum

Lb. germană

das Obst

+

der Baum

der Obstbaum

Lb. romană

(fructul)

+

(pomul)

(pomul fructifer)


▶️ 
das Rathaus

Lb. germană

der Rat

+

das Haus

das Rathaus

Lb. romană

(sfatul)

+

(casa)

(casa sfatului, primăria)

 

În  limba romană în cele mai multe cazuri folosim cuvintele separat pentru a exprima același  substantiv din limba germană.

   Alte exemple:


▶️ 

der Rat + das Haus + der Platz rezultă der Rathausplatz (piata primariei sau parcul primariei) 


▶️ 
die Kranken + das Haus rezultă das Krankenhaus  (spitalul, casa bolnavilor) 


▶️ 

das Leben + das Mittel + der Laden rezultă der Lebensmittelladen (magazinul de alimente)   

Observație: genul substantivului care rezultă prin compunere, este determinat de ultimul substantiv din cadrul cuvântului compus!

 Studiaza germana din cadrul aplicatiei Andriod “Invata Germana ABC app“, instaleaza de pe Magazinul Play aici.

Daca site-ul va este ultil, de acum puteti dona pentru intretinerea acestuia.Aplicatia Android
Invata Germana ABC
Instaleaza aplicatia
Invata Germana ABC offline
Click pe imagine
pret: 3 euro
Aplicatia Android
Invata Germana ABC