Pot chipurile implantate sub piele sa contureze o lume mai buna?


Cand vine vorba despre chipuri implantate sub piele, ori ca vorbim despre o simpla baza de date care sa contina detalii esentiale despre o persoana, ori ca vorbim despre informatii cu adevarat importante (cum ar fi conditia medicala a unei persoane, esentiala in caz de urgente) mereu apare o reactie de teama si mai ales de impotrivire datorita faptului ca oamenii nu inteleg cu adevarat despre ce este vorba.

Recunosc ca nici eu nu prea stiu, dar ideea este una buna. In primul rand aceste dispozitive (chipuri sau cum vrem sa le numim, implanturi electronice, digitale etc.) sunt solutia perfecta pentru o lume mai buna, deoarece pot preintampina anumite evenimente mai putin placute si ne usureaza viata. Pot inlocui cartea de identitate, cardul de sanatate, cardul de credit si o baza de date cu istoricul persoanei in ceea ce priveste de exemplu conflictele cu legea.


Totusi sa mergem mai departe, aceste chipuri ar putea fi dotate cu sisteme GPS, microfoane, pot contine senzori care sa monitorizeze pulsul, tensiunea arteriala, temperatura corpului si poate chiar glicemia. Aceste informatii sunt utile, intru-cat pot semnala autoritatilor daca ceva nu este in regula. Poate va intrebati de ce am specificat si microfonul ("cum sa ma asculte pe mine cineva ce vorbesc?")? Raspunsul este simplu: nu toata lumea este atat de prietenoasa si unii pot planui lucruri, cum ar fi, comiterea unor infractiuni. Prin cateva cuvinte cheie aceste probleme pot fi preintampinate de catre autoritati, acestia putand sa intervina in timp pentru a impiedica o fapta nu tocmai ortodoxa. Microfonul, chiar daca este pornit in permanenta, este ascultat si inregistrat doar cand detecteaza anumite cuvinte. GPS-ul este si el util in acest caz pentru ca astfel se va stii cu precizie unde se afla aceste persoane. De altfel GPS-ul are si utilitatea de a gasi persoanele disparute sau aflate sub urmarire.


Daca oamenii sunt constienti de faptul ca sunt monitorizati, de teama, odata cu trecerea timpului vor renunta la comiterea de fapte nu tocmai in concordanta cu nivelul de civilizatie demna de secol 21. Cu timpul oamenii pot renunta la aceste chipuri, dar atunci deja vor fi intr-un fel reeducati si mai putin predispusi catre lucruri rele.
La finalul acestui articol, as dori sa adaug cum cred eu ca vor fi alimentate cu energie electrica aceste implanturi: prin miscarea sangvina din organismul viu sau prin diferenta de temperatura de sub si de pe suprafata pielii.

Remote control of a mouse | Sci-Fi Blog

You may be wondering why someone would do such a thing. Is it of any use?
Find out the answer by reading this article until the end.
1. We need a live mouse
2. A pair of audio micro-headphones with Bluetooth connection
3. A device equipped with a Bluetooth transceiver that is able to run a program or application


I don’t know if you’ve ever encountered the notion of 3D or even 8D sound. This is exactly what I will write about in the following lines. 8D sound actually means the perception of sound, having as source not only left and right (stereo), but from any angle, even 270 degrees. Some of you may have had the opportunity to experience this type of surround sound with a single pair of headphones. If you don’t understand exactly what it’s about, you can search on YouTube for videos with 8D or 3D sound (as they are called), you really have the impression that the sound source surrounds you.

This type of sound can be generated by the audio player installed on the device.
If you have the freedom to generate ultrasound covering the area of ​​380 degrees, you can trick the mouse to move as you want (as if you were guiding the main character in a 3D video game)


If you make a sound in the headset on the right, the mouse will get scared and run to the left and vice versa. Imagine now that you can guide the mouse at will, even forward, if the sound is manipulated in this way to create the perception that it comes from somewhere behind (a thing which is achievable).

The program or application has a virtual lever that guides the mouse depending on the location (virtual) of the sound source.

What’s the use of “guiding an innocent mouse like that”?
The mouse can be equipped with a video camera and an LED (and a watch battery), I do not recommend anyone to do what I will tell because it is completely immoral and secondly “it’s not nice to do such a thing”:
– for espionage purposes
If you have a Bluetooth transmitter / receiver that covers, say, an area of ​​100 square meters, you can spy on just about anything, especially if you equip your mouse with a microphone. However, I recommend that you do not spy on anyone!


If I have clarified that espionage is stupid, such a mouse can become extremely useful in some cases, something like: the collapse of a building. After the collapse of a building, we all know that there are survivors who must be found as soon as possible. A central computer can send more mice to locate the survivors, so that they (the survivors) can be saved.

Mice can be equipped with thermal micro cameras (I think there is such thing) so finding people who are still alive is easier. It also comes to my mind that mice could be equipped with an ultrasound transmitter and receiver which with the help of a program on the central computer is able to create a three-dimensional map of all the spaces where a mouse passed.

Teleghidarea unui soarece | Sci-Fi Blog

Poate va intrebati de ce ar face cineva asa ceva. Are vreo utilitate?
Aflati raspunsul, citind acest articol pana la sfarsit.
1. Avem nevoie de un soarece viu
2. O pereche de micro-casti audio cu conexiune Bluetooth
3. Un dispozitiv dotat cu un emitator-receptor Bluetooth si care este in stare sa ruleze un program sau o aplicatie

Nu stiu daca ati intalnit vreodata, notiunea de sunet 3D sau chiar 8D. Tocmai despre asta va voi scrie in cele ce urmeaza. Sunetul 8D inseamna de fapt perceptia sunetului, avand ca sursa nu doar stanga si dreapta (stereo), ci din orice unghi, chiar si 270 de grade. Unii dintre voi poate ati avut ocazia sa experimentati acest tip de sunet spatial (surround sound) cu o singura pereche de casti. Daca nu, puteti cauta pe YouTube clipuri cu sunet 8D sau 3D (parca asa se numesc), chiar ai impresia ca sursa sunetului te inconjoara.


Acest tip de sunet poate fi generat de playerul audio instalat pe dispozitiv.
Daca ai libertatea de a genera ultrasunete acoperind aria de 380 de grade, poti pacali soarecele sa se miste cum vrei tu (ca si cum ai ghida personajul principal dintr-un joc video 3D)

Daca emiti sunet din casca din dreapta, soarecele se va speria si o va lua la goana in stanga si invers. Inchipuiti-va acum ca puteti ghida soarecele dupa bunul plac, chiar si inainte, daca sunetul este in asa fel manipulat sa creeze perceptia ca vine de undeva din spate (lucru de altfel realizabil).

Programul sau aplicatia are in componenta o maneta virtuala care ghideaza soarecele in functie de locatia (virtuala) a sursei sunetului.


Ce utilitate are “sa ghidezi un soarece nevinovat asa aiurea”?
Soarecele poate fi dotat cu o microcamera video si cu un led (si o baterie de ceas), nu recomand nimanui sa faca ceea ce voi relata pentru ca este complet imoral si in al doilea rand “nu-i frumos sa faci asa ceva”:
– in scopuri de spionaj
Daca ai un emitator/receptor Bluetooth care sa acopere sa zicem o arie de 100 m patrati, poti spiona cam orice, mai ales daca echipezi soarecele si cu un microfon. Eu totusi recomand sa nu spionati pe nimeni!

Daca tot am clarificat faptul ca spionajul este o prostie, un astfel de soarece poate deveni extrem de util in unele cazuri, imi vine in minte momentan asa ceva: prabusirea unei cladiri. In urma prabusirii unei cladiri stim cu totii ca exista supravietuitori care trebuie gasiti cat mai repede. Un calculator central poate trimite mai multi soareci in vederea reperarii supravietuitorilor, pentru ca astfel acestia (supravietuitorii) sa fie salvati.


Soarecii pot fi dotati cu microcamere termice (cred ca exista asa ceva) astfel gasirea persoanelor care inca sunt in viata este mai usoara. De asemenea imi vine in minte ca soareci ar putea fi dotati cu un emitator si un receptor de ultrasunete care prin intermediul programului de pe calculatorul central creeaza o harta tridimensionala a tuturor spatiilor pe unde a trecut vreun “soarec”.

Possibility to fly with the help of helium

Today I will present you at least an interesting idea, if not, even achievable.


It is a system consisting of several components (not too complicated), which will give you the opportunity to fly.
Helium is primarily needed in gaseous form. Secondly, there is a need for a system that is capable of heating and cooling the helium in a flexible tank (for example a textile material) that is sealed in such a way that it can be carried on the back of a person ( like a backpack).
This tank (or bag) is filled with helium and is surrounded by a plastic pipe (basically a flexible tube) to transport warm, cold, hot water as appropriate.
If we want to rise higher then we increase the temperature of the helium in the bag and if we want to come down, then we lower the temperature. Basically we float in the air, and we get the control exactly in the way we swim in the water and by adjusting the water temperature in the heating / cooling system.
What happens? I do not know!


If we increase the temperature of helium it decreases its density, which means that it floats in a gas with a higher density such as air. The higher the helium temperature, the higher the density difference between the two environments and thus we reach the performance of flying (floating).
It is very important to note that helium is flammable, so pay attention to how we regulate the temperature, a balance must be found between the height we want to rise, body weight and helium temperature so that the helium does not reach a too high  temperature.

Possibility to fly with the help of helium
CAREFUL! It’s just a theory, I haven’t tested it and it might not work!

Posibilitatea de a zbura cu ajutorul heliului

Astazi va voi prezenta o ideee cel putin interesanta, daca nu, chiar realizabila.

Este vorba despre un sistem format din cateva componente (nu prea comlpicate), care va vor da posibilitatea de a zbura.
Este nevoie in primul rand de heliu, sub forma gazoasa. In doilea rand este nevoie de un sistem care sa fie capabil sa incalzeasca si sa raceasca heliul aflat intr-un rezervor flexibil (de exemplu un material textil) etans care sa fie conceput in asa fel, incat sa poata fi prinsa pe spatele unei persoane (ca un ghiozdan).
Acest rezervor (sau sac) este umplut cu heliu si este inconjurat de o conducta din plastic (practic un tub flexibil) care sa transporte apa calda, rece, fierbinte dupa caz.
Daca dorim sa ne ridicam atunci marim temperatura heliului din sac si daca dorim sa coboram, atunci scadem temperatura. Practic plutim in aer, iar controlul il obtinem exact in modul in care am inota in apa si prin reglarea temperaturii apei din sistemul de incalzire/racire.

Ce se intampla? Nu stiu!
Daca marim temperatura heliului acesta isi scade densitatea, asta insemnand ca pluteste intr-un gaz cu densitate mai mare cum este aerul. Cu cat temperatura heliului este mai mare cu atat creste diferenta densitatii dintre cele doua medii si astfel ajungem la performanta de a zbura (pluti).
Este foarte important de precizat faptul ca heliul este inflamabil, deci atentie la cum reglam temperatura, trebuie gasit un echilibru intre inaltimea la care dorim sa ne ridicam, greutatea corpului si temperatura heliului in asa fel incat heliul sa nu atinga o temperatura prea ridicata.


ATENTIE! Este doar o terie, nu am testat-o si s-ar putea sa nu functioneze!

Radio-telepathy – Reading thoughts

Today I want to present you a concept about how a person’s thoughts can be read, more precisely the inner voice, with the help of an electronic device.

I will limit myself strictly to concrete, fixed aspects, without the involvement of substances, psychological or psychiatric methods, which would determine a person to “think out loud”.

The basic idea is as follows: I will approach the technique of reading the inner voice, limiting myself strictly to the radio waves that travel through the human brain and are received by a radio receiver that decodes the altered wave.The subject positions his head between the transmitter and the receiver, the radio waves passing through the brain are perceived by the receiver not exactly in harmonic form, the waves acquiring a slightly altered form. These anomalies are decoded by the receiver software and are transformed into text, and then through a voice-to-speech program into sound. First of all, the subject is recorded while speaking or reading, being scanned by a radio device (transmitter-receiver). Thus each word bears a unique imprint in terms of radio waves passing through the brain, consequently when the person speaks in mind (inner voice dialogues), through software you can compare existing data and the altered radio signal, this making it possible to read thoughts if the spectrum matches or if it is slightly similar to those which where previously recorded while the person was talking or reading. This device is extremely useful for people who have lost the ability to communicate verbally, but at the same time can be used as a form of RADIO-TELEPATHY. Another scenario would be the case of sick people who can “communicate” with the devices around them, just thinking about certain things.

Attached is an image to give you an idea:


The image above can be summarized as follows:

Another way is: placing the transmitter and receiver in a single device, so the receiver being equipped with a filter can decode the reflected waves and can transpose them into text or voice.

Keep in mind that the recorded spectrum is actualy the sound spectrum of the radio signal.

Citirea gandurilor – radio-telepatie

Astazi vreau sa va prezint un concept despre cum pot fi citite gandurile unei persoane, mai precis vocea interioara, cu ajutorul unui dispozitiv electronic.

Ma voi rezuma strict la aspecte concrete, fixe, fara implicarea de substante, medote psihologice sau psihiatrice, care sa te determine sa “gandesti cu voce tare”.
Ideea de baza este dupa cum urmeaza:
Voi aborda tehnica citirii vocii interioare, rezumandu-ma strict la undele radio care parcurg creierul uman si sunt receptionate de un receptor radio care decodifica unda alterata.
Subiectul isi pozitioneaza capul intre emitator si receptor, undele radio care trec prin creier sunt percepute de receptor nu tocmai sub forma armonica, undele capatand o forma usor alterata. Aceste anomalii sunt decodate de softul receptorului si sunt transformate in text, iar mai apoi, tot prin intermediul unui program in voce (text-to-speech).

In primul rand este inregistrat subiectul in timp ce vorbeste sau citeste, scanat fiind de un dispozitiv radio (emitator-receptor). Astfel fiecare cuvant poarta o amprenta unica in ceea ce priveste undele radio care trec prin creier, in consecinta cand persoana vorbeste in gand, prin intermediul unui soft se pot compara datele existente si semnalul radio alterat, acest lucru facand posibila citirea gandurilor. Acest dispozitiv este extrem de util in cazul persoanelor care si-au pierdut abilitatea de a comunica verbal, dar in acelasi timp poate fi utilizat ca forma de RADIO-TELEPATIE. Un alt scenariu ar fi cazul unor persoane bolnave care pot “comunica” cu dispozitivele din jurul lor, doar gandindu-se la anumite lucruri.

Atasat este o imagine, pentru a va face o idee:


Imaginea de mai sus poate fi rezumata la asa ceva:


O alta modalitate este: plasarea emitatorului si al receptorului intr-un singur dispozitiv, astfel receptorul fiind dotat cu un filtru poate decodifica undele reflectate si le poate transpune in text sau voce.


Reprogramming the brain’s electrical activity – reversal of ageing

The purpose of this article is to get an insight about what could be done with the help of radio waves, regarding the human brains electrical activity.
It is about the reprogramming of the human brain’s electrical activity. This process may or may not work, in any case it remains a pretty interesting theory to think about.
It is an experiment in the theory stage, in the sense that no such device has been materialized yet.
Main idea:
If we could record the electrical activity of the brain, we will also monitor the process by which it ages, not just the brain, but the whole human body. We can try to record the electrical activity of the brain in the form of electromagnetic waves and invert them (with the help of software), sending them back to the brain.
We need a radio wave transmitter that goes through the brain and is “disturbed” by the brain’s activity, eventually being received by a receiver. The receiver notifies all the changes made to the harmonic radio waves and records the “anomalies”.

This transmitter-receiver system can be placed on the head of the tested person for several months.
The next step is to reverse (through a program) the way the waves propagate, practically from the end to the beginning. Thus we can stimulate the brain (at least in terms of electrical activity) to regenerate and reverse the aging process throughout the body. Basically the brain “fools” the body that it needs to regenerate.
Another hypothesis would be a subject under development, recording the brains activity of the subject and inserting the recorded waves in the brain of a person suffering from a disease who needs his/her cells and tissues (even whole organs) to regenerate.
Below you have an image to make an impression of how such a device could work.

Reprogramarea activitatii electrice al creierului – regenerare

Scopul acestui articol este acela de a pune la dispozitia tuturor o simpla idee a unui dispozitiv menit sa inverseze progesul de imbatranire.
Este vorba despre reprogramea activitatii electrice cerebrale umane. Acest procedeu poate sa functioneze sau nu, in orice caz ramane o teorie destul de interesanta.
Este un experiment aflat in stadiul de teorie, in sensul ca nu s-a trecut la materializarea unu astfel de dispozitiv.
Ideea principala:
Daca am putea inregistra activitatea electrica al creierului, vom suprinde si procesul prin care acesta imbatraneste si odata cu creierul, tot organismul. Putem incerca sa inregistram activitatea electrica a creierului sub forma de unde electromagnetice si sa inversam prin intermediul unui program oscilatia undelor, retrimitandu-le inapoi in creier.

Avem nevoie de un emitator de unde radio care sa treaca prin creier si care sa fie “perturbate” de activitatea cerebrala, fiind in cele din urma receptionate de un receptor. Receptorul sesizeaza toate modificarile aduse undelor radio armonice si inregistreaza “anomaliile”.
Acest sistem emitator-receptor poate fi asezat pe capul persoanei testate timp de cateva luni.
Pasul urmator este acela de a inversa (prin intermendiul unui program) modul in care se propaga undele, practic de la sfarsit spre inceput. Astfel putem stimula creierul (cel putin din punct de vedere al activitaii electrice) sa se regenereze si sa inverseze procesul de imbatranire din intregul organism. Practic creierul “pacaleste” organismul ca trebuie sa se regenereze.
O alta ipoteza ar fi un subiect aflat in proces de dezvoltare, inregistrarea activitatii cerebrale al subiectului si inserarea undelor inregistrate in creier unei persoane care sufera de vreo afectiune si are nevoie ca celulele si tesuturile (sau chiar organe intregi) sa se regenereze.
Mai jos aveti o imagine pentru a va face o impresie despre ce este vorba.

Phosphorescent-photovoltaic light source

As I said in a previous article there are things in this world that seem incredible, some are pure fiction others are scamms and of course some are only theories to think about.
I have attached a drawing, so that you could better understant the priciples of such a device.

The basic idea is the same as in another artcile, the difference is that this time we are collecting light which would be simply lost otherwise.
I will explain how this device works (if you have not already figured out) so gentlemen here we go:
The supercapacitor or rechargeable battery is precharged and inserted into the circuit. Ignore the diode (6) because it is pointless to explain what it does, since it does exactly what it has to do. The LED (5) illuminates both the photovoltaic cell, but also the phosphorescent plate, the light is absorbed by the photovoltaic cell both from the LED, and from the phosphorescent plate, which emits the absorbed light. At the base of this system is a slot through which the “lost” light can be reused eventually by exposing another photovoltaic plate of smaller dimensions.
Keep in mind that this is not tested yet, maybe it never going to be.

1 2